Lokation: Denmark ÆndringLuk

Fortrolighedspolitik

Ved at bruge dette websted giver du dit samtykke til indsamling og brug af oplysninger som fremsat i denne databeskyttelsespolitik.

Beskyttelse af dine data er vigtigt for Landis+Gyr AG samt Landis+Gyr AGs datterselskaber og afdelinger (“Landis+Gyr”). Vores databeskyttelsespolitik beskriver de typer oplysninger, som vi kan indsamle om dig, mens du besøger vores websted, og hvordan de bruges. Vores databeskyttelsespolitik inkluderer Landis+Gyrs cookie-politik, der kan ændres når som helst uden varsel. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne side regelmæssigt for eventuelle opdateringer. Vilkårene i denne databeskyttelsespolitik er uden bindende virkning for eventuelle kontraktvilkår, du kan have indgået med os, og som vil have forrang frem for vilkårene i denne databeskyttelsespolitik.

1. Personoplysninger

Begrebet “Personoplysninger” anvendt i denne databeskyttelsespolitik henviser til oplysninger såsom dit navn, fødselsdato, e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer, der kan bruges til at identificere dig. Generelt vil vi kun behandle dine personoplysninger som beskrevet i denne databeskyttelsespolitik. Vi forbeholder os dog ret til at udføre yderligere behandling i det omfang, det er påkrævet af lovgivningen, eller ifm. eventuelle juridiske eller strafferetlige undersøgelser.
De følgende afsnit forklarer, hvordan og hvornår vi indsamler personoplysninger om dig.

2. Brug af personoplysninger

De fleste af vores tjenesteydelser kræver ingen form for tilmelding, hvilket gør det muligt for dig at besøge vores websted uden at fortælle os, hvem du er. Visse tjenesteydelser kræver dog, at du giver os personoplysninger. I disse tilfælde vil det eventuelt ikke være muligt for dig at opnå adgang til visse dele af webstedet og for os at besvare din anmodning, hvis du vælger at afstå fra at oplyse de personoplysninger, vi anmoder om.

Vi kan indsamle og bruge personoplysninger til at tilvejebringe produkter og tjenesteydelser til dig, til at fakturere dig for produkter og tjenesteydelser, som du anmoder om, til at markedsføre produkter og tjenesteydelser, som vi mener, kan være af interesse for dig, eller til at kommunikere med dig ifm. andre formål, der fremgår af omstændighederne, eller som vi informerer dig om på tidspunktet for vores indsamling af dine personoplysninger.

3. Hemmeligholdelse af personoplysninger

Vi vil ikke sælge, dele eller på anden måde distribuere dine personoplysninger til tredjeparter undtagen som angivet i denne databeskyttelsespolitik. Vi kan videregive dine personoplysninger til andre af Landis+Gyrs affilierede selskaber over hele verden, hvis de accepterer at behandle dem iht. denne databeskyttelsespolitik. Personoplysninger kan også overføres til tredjeparter, der handler for eller på vores vegne, mhp. yderligere behandling iht. de(t) formål til hvilket, de oprindeligt blev indsamlet, eller på anden måde lovligt må behandles såsom til tilvejebringelse af tjenesteydelser, evaluering af denne websides brugbarhed, dataadministration eller teknisk support. Tredjeparter har indgået kontrakter med os mhp. kun at bruge personoplysninger til det aftalte formål, og de må ikke sælge dine personoplysninger til tredjeparter eller videregive dem til tredjeparter undtagen som lovpåkrævet, tilladt af os eller angivet i denne databeskyttelsespolitik.

Personoplysninger indsamlet fra dig kan også overføres til en tredjepart, hvis virksomheden, der ejer dette websted eller en del deraf og de tilknyttede kundeoplysninger, sælges, tildeles eller overføres, og i sådant tilfælde vil vi kræve, at køberen, erhververen eller overdragelsesmodtageren behandler personoplysninger iht. denne databeskyttelsespolitik. Derudover kan personoplysninger videregives til en tredjepart, hvis vi er forpligtet til at gøre det pga. gældende lovgivning, retskendelse eller statslig regulering, eller hvis sådan videregivelse på anden måde er nødvendig som bistand ifm. eventuelle strafferetlige eller juridiske undersøgelser eller retssager her eller internationalt.

4. Ret til indsigt, rettelse og fjernelse

Når vi behandler personoplysninger, træffer vi rimelige foranstaltninger mhp. at sikre, at dine personoplysninger er nøjagtige og holdes opdateret til de formål, som de blev indsamlet til. Du kan afvise behandling af dine personoplysninger, hvis en sådan behandling ikke er rimeligt påkrævet til et legitimt forretningsformål som beskrevet i denne politik eller vores overholdelse af lovgivningen. I tilfælde af elektronisk, direkte markedsføring vil vi give dig mulighed for at afmelde modtagelse af yderligere markedsføringsmateriale eller mulighed for at tilmelde dig, hvis det er lovpåkrævet. Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende vores brug af dine personoplysninger eller afvise behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på Landis+Gyr AG, Alte Steinhauserstrasse 18, 6330 Cham, Schweiz, eller sende en e-mail til Data.Privacy@landisgyr.com.

Anmodninger om at slette personoplysninger vil være underlagt eventuelt gældende lovmæssig og etisk rapportering og dokumentarkivering eller opbevaringsforpligtelser, der er pålagt os.

5. Sikkerhed og fortrolighed

Internt i Landis+Gyr vil dine personoplysninger blive overført og lagret i et beskyttet miljø. For at garantere sikkerheden og fortroligheden af personoplysninger, som vi indsamler online, bruger vi datanetværker beskyttet af bl.a. industriens standardmæssige firewalls og adgangskodebeskyttelse. Ifm. håndtering af dine personoplysninger træffer vi forholdsregler, der med rimelighed er udarbejdet til at beskytte disse oplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller destruering.

6. Dataoverførsler

Landis+Gyr er en global koncern af virksomheder og har databaser i forskellige lande, hvoraf nogle administreres af lokale datterselskaber, og andre administreres af tredjeparter på vegne af Landis+Gyrs lokale affilierede selskab. Vi kan overføre dine oplysninger til koncernens databaser udenfor dit bopælsland, hvilket potentielt omfatter lande, der ikke kræver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger sammenlignet med det, der er foreskrevet i dit land.

Landis+Gyr har dog implementeret juridiske sikkerhedsforanstaltninger mhp. sikre effektive databeskyttelsesniveauer, specielt ifm. overførsel af personoplysninger udenfor EØS og Schweiz.

7. “Cookie”-politik

Som de fleste andre virksomheder bruger Landis+Gyr cookies og lignende teknologier (“Cookies”) på vores websteder til at muliggøre og forbedre din online oplevelse.  En “cookie” er en lille fil med information, der sendes til din browser og lagres på din computers harddisk. Cookies sendes tilbage til vores websted, så vi kan genkende din enhed.

Vi kan indsamle og behandle oplysninger om dit besøg på dette websted såsom de sider, du besøgte, webstedet, du kom fra, og nogle af dine udførte søgninger. Vi bruger sådanne oplysninger til at forbedre indholdet på webstedet og udarbejde samlet statistik om individuelle personers brug af vores websted til interne, markedsundersøgelsesmæssige formål. Ifm. hermed kan vi installere cookies, der indsamler oplysning om brugerens domænenavn, din internettjenesteudbyder, dit operativsystem samt dato og klokkeslæt for opnåelse af adgang.

Du kan indstille din browser til at underrette dig, når du modtager en cookie. Dette vil gøre det muligt for dig at beslutte, om du ønsker at acceptere den eller ej. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, vil du eventuelt ikke kunne bruge alle funktioner i din browsersoftware.

Medmindre du deaktiverer cookies på vores websted, accepterer du brug af disse cookies ved at bruge vores websted.

8. Personoplysninger om mindreårige

Dette websted er ikke henvendt til mindreårige under 16 år, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger om mindreårige under 16 år mhp. brug på websteder administreret af Landis+Gyr. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi utilsigtet har modtaget personoplysninger om en besøgende, der er under 16 år, vil vi slette oplysningerne fra vores optegnelser.

9. Links til andre websteder

Denne databeskyttelsespolitik gælder kun for dette websted og ikke websteder, der ejes af tredjeparter. Vi kan tilvejebringe links til andre websteder, som vi mener, kan have interesse for vores besøgende. Vi forsøger at sikre, at sådanne websteder er af højeste standard. Dog kan vi som følge af internettets karakter ikke garantere de databeskyttelsesmæssige standarder for de websteder, vi viser links til, eller være ansvarlige for indholdet af andre websteder end dette, og denne databeskyttelsespolitik er ikke beregnet til at gælde for eventuelle tilknyttede websteder, som ikke administreres af Landis+Gyr.

10. Kontakt os

Hvis du har forespørgsler om eller ønsker at klage over denne databeskyttelsespolitik, eller hvis du ønsker at give anbefalinger eller kommentere kvaliteten af vores databeskyttelsespolitik mhp. forbedringer, bedes du kontakte os på Landis+Gyr AG, Alte Steinhauserstrasse 18, 6330 Cham, Schweiz, eller sende en e-mail til Data.Privacy@landisgyr.com.