A Corporate Social Responsibility | Landis+Gyr
Lokation: Denmark ÆndringLuk

VI HÆVER OVERLIGGEREN FOR VIRKSOMHEDENS SOCIALE ANSVAR

Tre søjler med bæredygtig udvikling

Landis+Gyr ønsker at fremme en bæredygtig udvikling, og det er vigtigt for os at være en ansvarlig del af samfundet. Vi virkeliggør dette engagement via tre grundlæggende søjler: Grønnere teknologi, grønnere processer og grønne produkter. Vores intelligente måleteknologi giver os mulighed for intelligent og ansvarlig brug af naturressourcer og integration af alternative energikilder. Vi stræber konstant efter at optimere vores forsyningskæde og at skabe innovative produkter, der gør en bæredygtig udvikling mulig.

Vi går foran med et godt eksempel

Vores mål er at hjælpe virksomheder og forbrugere med at reducere deres CO2-fodaftryk ved at styre deres energi bedre. For at kunne gå foran med et eksempel integrerer Landis+Gyrs produktionsprocesser genbrugsprogrammer, undgår at bruge skadelige kemikalier og minimerer affaldsmængden. Derudover overholder vi ISO-miljøregulativer og -standarder.


Adfærdskodeks

Landis+Gyrs adfærdskodeks dikterer de højeste standarder for etik med fundamentale principper og kernepolitikker og -procedurer. Alle vores mere end 6.000 ansatte er forpligtet til at overholde disse standarder. Alle medarbejdere med spørgsmål eller bekymringer om emner, der behandles i kodeksen, opfordres til at søge hjælp hos deres overordnede eller compliance officer. Kodeksen er en politikerklæring for individuel adfærd og forretningsadfærd og udgør på ingen måde en ansættelseskontrakt eller en garanti for fortsat ansættelse.

Hent vores adfærdskodeks

CO2-fodaftryk

For at holde os selv ansvarlige for vores mission om at styre energien bedre har Landis+Gyr engageret en uafhængig virksomhed til at måle vores eget CO2-fodaftryk siden 2007. Detaljerede data om drivhusgasudledning indsamles rutinemæssigt og analyseres for forbedringsmuligheder. Samlet set har vi reduceret vores udledning med 40 procent!

Hent vores bæredygtighedsrapport

CSR DIREKTIV

Vores direktiv om virksomheders sociale ansvar, er en del af et sæt omfattende politikker, kontrolmekanismer og certificeringer, der styrer vores interne og eksterne operationer. Det viser, hvad der styrer vores adfærd hver eneste dag. Dette direktiv skitserer Landis+Gyr’s forpligtelse til bæredygtighed og virksomheders sociale ansvar, hvilket ikke ender med vores miljøpraksis og innovationer, det inkluderer også respekt for grundlæggende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt strenge sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarder.

Download CSR Direktiv

LEVERANDØR CODE OF CONDUCT

Landis+Gyrs adfærdskodeks for leverandører angiver de centrale principper, politikker og procedurer, der styrer samarbejdet mellem Landis + Gyr og hver eneste af vores leverandører. Kodeksen sikrer, at Landis + Gyr udfører alle vores indkøbsaktiviteter i overensstemmelse med de enkelte landes lovgivning såvel som med principperne i FNs Global Compact og Alliance of Responsible Business.

Download LEVERANDØR CODE OF CONDUCT

Grønt indkøb

Vi har et ansvar for at udføre undersøgelser af miljøpåvirkningen af ​​vores produkter, i hver fase af deres livscyklus, fra produktfremstilling og -brug til genanvendelse af vores produkter.

Vi går ind for for grønt indkøb, som en foranstaltning i fremstillingsfasen, hvilket involverer køb af produkter, dele, komponenter og materialer, med minimal miljøpåvirkning fra leverandører som promoverer miljøbeskyttelse.

Download vores Grønne Indkøbskrav
Download vores Erklæringsattest for Leverandører

QEHS

Landis+Gyrs politik for kvalitet, miljø, sundhed og sikkerhed (Quality, Environmental, Health, and Safety, QHES) sikrer, at vores produkter og tjenester, som er af høj kvalitet, fungerer i harmoni med miljøet, så vi kan forbedre den måde, forbrugerne bruger energi på. Det betyder også, at vi strengt overholder alle sundheds- og sikkerhedsregulativer til gavn for vores ansatte.

Do you share our goal of improved sustainability with better energy management?

Check out our current openings and join our team!

View current openings