Lokation: Denmark ÆndringLuk

Vi forstår jeres udfordringer

Fremtiden for energi handler om vedvarende energikilder – isæt solenergi og vindenergi. Med disse alternative muligheder følger ikke blot et stort potentiale men også en øget behov for lagring og mere moderne teknologier til at imødekomme det nye dobbeltrettede energiflow. Landis+Gyr kan levere de produkter, løsninger og tjenester, I har behov for til at udnytte vedvarende energi.

Vores batteribaserede energilagring giver jer f.eks. mulighed for at gemme ubrugt solenergi fra paneler, der er tilsluttet jeres net, og derefter trække på denne energi under perioder med stor efterspørgsel. Disse lagerløsninger kan hjælpe jer til at bibeholde kvalitet og pålidelighed, når der anvendes vedvarende energikilder.

Lad os komme i gang