Landis+Gyr styrker sine administrerede tjenester i EMEA-regionen

Global aktør indenfor Managed Services  vil insource driften af  serviceydelser for 750.000 intelligente målepunkter i Finland.

Zug/Schweiz, Jyväskylä/Finland – 15. januar 2019 – Landis+Gyr overtager driften af 750.000 målepunkter i Finland. Disse varetages i øjeblikket af en partner, og vil være gældende fra 1. april 2019. Overtagelsen demonstrerer Landis+Gyrs strategiske fokus på yderligere at forbedre sit fokus på servicemarkedet og satsningen på serviceydelser i EMEA.

Landis+Gyr outsourcede i 2014 sine serviceydelser til Ericsson, som et led i Landis+Gyrs vækststrategi på servicemarkedet i EMEA, bliver driften, inklusiv tilhørende installation og vedligehold i felten, tilbageført til Landis+Gyr, og et dedikeret team af AMI-serviceeksperter vil styrke Landis+Gyrs serviceorganisation. Som konsekvens heraf vil alle relaterede kunder med  serviceydelser i Finland fortsat få professionel service af høj kvalitet, der leveres af det samme team af eksperter, som de har arbejdet sammen med i mange år.

Den overførte forretningsdrift dækker timeforbrugs- og kapacitetsaflæsninger fra over 750.000 private og industrielle elektricitets-, gas- og varmemålere for omkring 30 forsyningskunder hos Landis+Gyr. Omfanget af serviceområdet vil forblive uændret: Med brug af Landis+Gyrs serviceplatform valideres og leveres timebaserede måleværdier til forsyningsselskabernes systemer hver dag. Endvidere dækker tjenesten styring af enhedsinfrastruktur og datakommunikation samt aktivering af arbejde i marken. Den integrerede platform giver mulighed for forskellige funktioner, herunder styring af behovsbaseret aflæsning, tilslutning og -afbrydelse af installationer samt målerstatusforespørgsler fra kundernes interne systemer.

"Hos Landis+Gyr reagerer vi på den globalt stigende efterspørgsel efter tjenester i AMI-forretningen ved kontinuerligt at styrke vores serviceforretning.  Integration af vores måleraflæsningsoperationer tilbage fra Ericsson var derfor endnu et logisk skridt til yderligere at styrke vores stærke tilstedeværelse inden for  services. Vi byder teamet af eksperter, der går sammen med os som en del af denne overførsel, varmt velkommen, og det vil yderligere styrke vores unikke ekspertise på AMI-området," siger Ralph Griewing, leder af energiløsninger, Landis+Gyr EMEA.

I september 2018 annoncerede Landis+Gyr regionens største kontrakt med  Managed services til dato og begyndte at drive en omfattende "Måling som service"-løsning for Caruna Oy, Finlands største DSO. Med AMI-drift i alle de nordiske lande og et stærkt fodfæste i Nordamerika med Smart Grid tjenester håndterer Landis+Gyr over 15 millioner målepunkter i servicekontrakter over hele verden.

Om Landis+Gyr

Landis+Gyr er den førende globale leverandør af integrerede energistyringsløsninger til forsyningssektoren. Virksomheden tilbyder en af de bredeste porteføljer af produkter og tjenester til løsning af komplekse brancheudfordringer og leverer omfattende løsninger som fundament for et smartere forsyningsnet, herunder smart forbrugsmåling, måling på distributionsnettet og automatiseringsværktøjer, belastningskontrol, analyse og energilagring. Landis+Gyr har aktiviteter i over 30 lande på fem kontinenter. Med en omsætning på ca. 1,7 mia. USD beskæftiger virksomheden ca. 6.000 medarbejdere med det eneste formål at hjælpe verden med bedre styring af energi. Yderligere oplysninger findes på www.landisgyr.dk

Kontakt

Kati Pesola | Landis+Gyr
Marketing Manager
kati.pesola@landisgyr.com

Kontakt