Landis+Gyr og Caruna indgår en vigtig aftale om fjernaflæsningsservice

Finlands største eldistributionsselskab, Caruna, overdrager driftsansvaret for 650.000 fjernaflæste elmålere til Landis+Gyr i efteråret 2018. Serviceaftalens varighed er mindst 6 år og styrker Landis+Gyrs stilling som energiselskabernes teknologiuafhængige serviceudbyder.

Landis+Gyr overtager ansvaret for driften af Carunas fjernaflæsningsløsning til august 2018, når Carunas nuværende serviceaftale udløber. Aftalerne mellem parterne blev underskrevet den 16. juni 2017 efter en offentlig udlicitering. Varigheden er mindst 6 år, hvortil der desuden er knyttet en option på yderligere 3 år.

Via servicen sørger Landis+Gyr for, at Caruna modtager de fjernaflæste elmåleres timemæssige forbrugs- og elkvalitetsoplysninger samt alarmer. Desuden står Landis+Gyr for fjernstyringer og igangsætning af nødvendige feltarbejder.

Caruna er en af pionererne ved ibrugtagningen af intelligent måling i Finland. Størstedelen af deres husstandskunder overgik til fjernaflæsning af elmålerne i 2014. Fjernaflæsning gør det muligt for kunderne at følge elforbruget i realtid.

”Vi vil gerne tilbyde vores kunder en god service og imødekomme fremtidens behov. Når fjernaflæsningen er pålidelig, kan vores kunder selv følge deres elforbrug og påvirke det. Landis+Gyr er en stærk aktør inden for energibranchen og har specialiseret i teknologiske løsninger inden for fjernaflæsning. Vi forventer os meget af de kommende års samarbejde og partnerskab”, siger kundechef hos Caruna, Katriina Kalavainen.

Ved hjælp af fjernlæsning får elselskaberne velunderbyggede og opdaterede data om forbruget og kvaliteten af elektriciteten til rådighed. I Landis+Gyrs fjernaflæsningsservice indsamles data fra målerne og færdigbehandles til brug for energiselskabernes forretningsprocesser, og serviceudbyderen sørger ligeledes for vedligeholdelsen af alt udstyr og alle systemer. Fjernaflæsning er Landis+Gyrs forretningsmæssige kerneområde, hvilket sikrer at ændringer i driftsmiljøet og fremtidens funktionskrav tages i betragtning.

”Vi styrker vores stilling som serviceudbyder med denne aftale og viser, at vi har beredskabet til at levere fjernlæsningsservices konkurrencedygtigt også i forbindelse med tredjeparts teknologi. Det er ligeledes vigtigt for den planlagte udvidelse af vores servicevirksomhed i Europa”, siger Landis+Gyrs nordeuropæiske administrerende direktør Ari Tolonen.

Caruna Oy
Caruna er Finlands største virksomhed specialiseret på eltransmission, og den står for eldistributionen til 664.000 privat- og erhvervskunder i Syd-, Sydvest- og Vest-Finland, i Joensuu og Norra Österbotten i øst, i Lapland i nord og i Satakunta i syd. Caruna har 270 ansatte, og selskabet beskæftiger direkte i alt 2.000 medarbejdere forskellige steder i Finland. Caruna satser kraftigt på opbygningen af et vejrsikkert net og investerer årligt svarende til godt 1,5 mia. kroner i udviklingen af elnettet. Caruna ejes af de finske pensionsforsikringsselskaber Keva (12,5 %) og Elo (7,5 %) samt de internationale infrastrukturfinansieringsselskaber First State Investments (40 %) og Borealis Infrastructure (40 %). Yderligere oplysninger: www.caruna.fi 

Landis+Gyr Oy
Landis+Gyr tilbyder integrerede energistyringsløsninger og er på verdensplan branchens markedsførende. Virksomheden leverer energimålere samt løsninger og services til fjernaflæsning, der er tilpasset energiselskabernes behov. Desuden dækker vores udbud Toshibas produkter til transmissions- og distributionsnet. Vi udvikler aktivt intelligente netværk og tilbyder teknologi til overvågning, styring og kontrol af distributionsnettet. Landis+Gyr er Toshibas selvstændige datterselskab, der opererer i mere end 30 lande. Selskabet har ca. 6.000 ansatte.